Styrelsen 2013

Har Du frågor , skriv gärna till någon i styresen:

Roland::roland.staffans@telia.com

Lennie:lenniehellstrom@hotmail.se

Leo:leo.molin@telia.com

Ulla::ulla.fjellstrom@telia.com

Tony:tony@jwdata.nu

Anna-Karin:anna-karin.gripenblad@telia.com

Christer:christer@jwdata.nu

Kenneth::kenneth@gmail.com

Roland
Leo
Ulla
Ordförande
Ledamot
Kassör
Lennie
Christer
Anna-Karin
Dataansvarig
Sekreterare
Ledamot
Tony
Kenneth
Gunnel
Ledamot
Ledamot
Intendent
 
 
 

Åter till huvudsidan