Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


Styrelsen 2016

Ulla
Leo
Tony

Har Du frågor, skriv gärna till någon i styrelsen:

Ulla: ulla.fjellstrom@telia.com

Lennie: lenniehellstrom@hotmail.se

Leo: leo.molin@telia.com

Tony: tony@jwdata.nu

Lisbeth: hagstromlisbeth@gmail.com

Christer: christer@jwdata.nu

Kenneth: kenneth@gmail.com

Gunnel: gunnel.staffans@telia.com

Ulla
Leo
Tony
Ordförande
Ledamot
Kassör
     
Lennie
Christer
Britt-Louise
Lennie
Christer
Britt-Louise
Dataansvarig
Sekreterare
Ledamot
     
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Gunnel
Kenneth
Lisbeth
Ledamot
Ledamot
Ledamot

 

Åter till huvudsidan