Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby

Anmälan om medlemskap i VHGF skickas till:

Ulla Fjellström, Grönlund, Kvästad,
610 21 Norsholm tel.011-561 68
E-post: ulla.fjellstrom@telia.com


Webbansvarig:

Lennie Hellström
E-post: webmaster_vhgf@outlook.com

Sidan ändrad: 2014-09-14

Copyright © VHGF 1999-2014
Alla rättigheter reserverade.

Föreningens lokal – Rådsalen i Västra Husby kyrka

För släkt- eller hembygdsforskare som vill ha tillgång till vårt forskningsmaterial i Rådsalen har vi upprättat en jourverksamhet för öppethållande av vår lokal vid lämplig tid. Kontakta styrelsen.

Programverksamhet

Efter lokala behov och förutsättningar kan följande anordnas:

  • Medlemsmöten, kursverksamhet och anbytardagar.
  • Föreläsningar, studiebesök och utflykter.
  • Uppdatering av forskarmaterial och forskarförteckningar.

Medlemsavgift per år:

100 kr Familjemedlem 50 kr

Vår förening är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund, som innebär tillgång till forskarmaterial, prenumerationer, service och kontakter med andra släktforskarföreningar.